Voertuig markering snelheidsbeperking

In diverse landen is het verplicht om aan middels een sticker aan te geven wat de maximum snelheid van het voertuig is.

In België is dat bijvoorbeeld het geval voor vachtwagens boven de 7,5 ttg. In het geval het voertuig rijd buiten de bebouwde kom, maar niet op een 4-baansweg of een snel weg, dan geldt en maximum snelheid van 60 km per uur. Voor de vervoerder geldt als aanvullende verplichting dat deze snelheidsbeperking word aangeven op de achterkant van het voertuig. Bij Inrato leveren we alle markeringen op het gebied van snelheidsbeperking.