Voertuig markering achtermarkering

Markeringrichtlijn voor lange en of zware voertuigen Sinds 1995 moeten vrachtwagens met een maximaal toegelaten totaalgewicht van meer dan 3.500 kg. voldoen aan de richtlijn ECE 070 ‘markeringrichtlijn voor lange en of zware voertuigen’.

In deze richtlijn worden eisen gesteld aan de afmeting, kleurstelling en reflecterende eigenschappen van de borden. Richtlijn ECE 070 schrijft onder andere voor dat markeringen voor gebruik aan de achterzijde van vrachtwagens (trekkers) aan de volgende eisen moeten voldoen:

- Kleurstelling: Rood en Geel gestreept;
- Materiaal:
- Rode sectie fluorescerend
- Gele sectie retroflecterend (klasse II)
- Identificatie: logo of naam van de fabrikant
- Type goedkeur: E-keur met nummer

ECE Richtlijnen / Studies
In de ECE richtlijnen zijn de eisen welke gesteld worden aan voertuigmarkering vastgelegd. Deze richtlijnen dienen om uniformheid te creëren in wetgeving van de verschillende de lidstaten van de Europese Unie. Dit is erg belangrijk voor grensoverschrijdend verkeer omdat zij anders de markering aan zou moeten passen zodra men de grens overrijdt.

Aanvullende eisen door lidstaten
Ondanks de richtlijnen behouden de lidstaten de vrijheid om aanvullende eisen te stellen; bijvoorbeeld de classificatie van de geluidsuitstoot (geluidsemissie) aangeduid met de letter "L" op een ronde groene markering. Met deze markering (Lärmschutz) wordt aangegeven dat de vrachtwagen voldoet aan de gestelde eisen van geluids-emissie, indien niet voldaan wordt aan deze eisen kunnen vrachtwagens verplicht worden bepaalde (woon) gebieden te vermijden om geluidoverlast te voorkomen.

Wetgeving
De aanduiding richtlijn wil overigens niet zeggen dat er vrijblijvend mee omgegaan kan worden; de meeste van deze richtlijnen zijn geheel of gedeeltelijk opgenomen in de wetgeving van de lidstaten waardoor het wettelijke bepalingen zijn.
Inrato levert het complete scala aan markeringspanelen voor vrachtwagens, aanhangers, opleggers, heftrucks en landbouwvoertuigen. Deze borden zijn geheel conform de richtlijn ECE 070.