Voertuig autorisatie en aanmelding met badges

Een bestuurder identificatie en toegangscontrole systeem is in de eerste plaats gericht op het beperken van onbevoegd gebruik van voertuigen. Het toegangscontrole systeem biedt mogelijkheden om slechts die bestuurders toegang tot voertuigen te verlener die hiervoor bevoegd zijn. Door daarnaast vast te leggen welke bestuurder welk voertuig in gebruik heeft is er overzicht  wie op welk moment het voertuig in beheer had.    

Het product komt voort uit de behoefte van een vooraanstaande luchtvaartmaatschappij die vele operationele voertuigen in beheer heeft. Ze waren op zoek naar een manier om controle over het wagenpark te krijgen. Gebruikers melden zich via een unieke badge aan of via een pincode. Door het systeem te koppelen aan de pas die de bestuurders reeds gebruiken om zones te betreden, kan volstaan met een enkele aanmeldpas. Hieraan zijn de autorisaties, restricties en overige zaken gekoppeld.