Vlootbeheer

Bij diverse bedrijven is beheer van het heftruckpark iets dat er ‘even' bijgedaan moet worden. Met als gevolg achterstallig of juist overbodig onderhoud, onverklaarbare schadeposten en een onbetrouwbare voor- en nacalculatie.

Samen met Powerfleet biedt Inrato oplossingen die u het werk uit handen nemen zodat tijd overblijft voor analyse en bijsturing. Met duidelijk inzicht is de efficiency te verhogen en kostenbesparing te behalen. Zaken als voertuigtoegang, pincode slot, vorklift, met bestaande bedrijfspassen, pre-shift checklists voor begin van de shift, botsing registratie en bijhouden van overuren, kan allemaal papierloos. En dat voor alle merken en type voertuigen. Uw terminaltrekker, veegmachine en magazijntruck behoren immers ook bij uw voertuigvloot. 
Powerfleet Essence werkt eenvoudig met een app of tablet zonder ICT infrastructuur en is daardoor direct inzetbaar bij vloten van 2-5 voertuigen. Bij variant Expert is er een Cloud omgeving voor inzicht en uitgebreide rapportages en fleet stats bij grotere vloten.

Elektronische toegangsautorisatie en voertuigbescherming zijn de kernelementen van vlootbeheer systemen. Ongeoorloofd gebruik wordt voorkomen door de bestuurder en de toewijzing van de autorisatie op het voertuig. Het gevaar van schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik wordt daarom geminimaliseerd met een pre-operationele checklist vóór indienstname van de heftruck of de vorklift. Een automatische uitschakeling in geval van niet-gebruik of bij de condities die schade aan de heftruck zouden kunnen veroorzaken zorgt voor minimale kosten bij een effectievere inzet van het voertuigpark.
 
Klik hier voor de oplossingen om uw voertuigen optimaal te benutten en kosten te verminderen.

Gebruikersoptimalisatie en kostenreductie zijn belangrijke factoren van een modern fleetmanagementsysteem. Data wordt draadloos via een data-interface of diverse draadloze opties (bv ZigBee, de moderne industriële standaard voor radio en mobiele netwerken, of draadloos LAN) overgebracht. Cloud server systemen en internettoegang zijn ook mogelijk. De gegevens worden vervolgens geanalyseerd met de bijbehorende software pakketten die kunnen worden aangepast aan de wensen van de gebruiker.

Schok sensormodule
Detectie en registratie van shocks of botingen zijn typische toepassingen voor de shock sensormodule. Nauwkeurige meting en tijdregistratie van waarden met de PC-software geeft een nauwkeurig beeld van een gebeurtenis met kritische belasting. Onmiddellijke of vertraagde alarmen of uitschakelen kan worden gerealiseerd via maximaal vier schakeldrempels. De shock data wordt meegnomen in dezelfde rapportage als die uit het Powerfleet beheer komt. De belangrijkste voorwaarde voor alle data-analyses is dat de gegevens worden verzameld. De informatie kan direct van de terminal op het voertuig worden uitgelezen door middel van een datakabel.