Veiligheidsrelais GSNC92

Veiligheidsrelais GSNC92 voor tweehandenbediening

De tweehandenbediening is een veiligheid bedienelement waarbij twee contacten met twee handen gelijktijdig bediend moeten worden om een machine een beweging te laten maken. Alleen als beide contacten gelijktijdig ingedrukt worden start de machine waarbij de handen dan uit de gevarenzone zijn.

Gemonitorde timers
Veiligheidsrelais GSNC92 bewaakt door middel van timers en de op- en afvallende flank van de drukknoppen op de tweehandenbediening of dit veiligheidscomponent op een juiste en veilige manier gebruikt wordt. Indien niet aan de veiligheidseisen gesteld aan tweehandenbedieningen voldaan wordt dan wordt het noodstopcircuit inschakelt zodat de situatie veiliggesteld wordt.

Het veiligheidsrelais GSNC92 zet de uitgangen van de tweehandenbediening om in een schakelend fail-safe relaiscontact.

Veiligheidsrelais GSNC92 voorzien van automatische reset
Bij tweehandenbedieningen is het relaiscontact gemaakt als de beide drukknoppen bediend zijn, bij het loslaten valt het contact weer open. Het veiligheidsrelais    
Bekijk hier onze producten om de veiligheid te verhogen en risico's te reduceren

Veiligheidsrelais GSNC92 Toepassingen
* Allerlei soorten machines en toepassingen uitgevoerd met tweehandenbediening
Kenmerken van Veiligheidsrelais GP02RC
* Automatische reset
* Fail safe uitgangscontacten met hulpcontact
* Timerfuncties en bewaking specifiek voor tweehandenbediening

Bekijk hier onze inventieve oplossingen op het gebied van veiligheid