Veiligheidsprestaties

Ondanks inspanningen daalt het aantal ongevallen niet. Het is onbekend waar de stagnatie zit.
Een analyse gevolgd door een praktisch stappenplan zorgt voor inzicht en een verhoging van de Return On Safety Investement.
Een nulmeting bepaalt het uitgangspunt van waaruit de veiligheidsprestaties gemonitord worden in een vastgesteld tijd.

Het stappenplan bevat praktijkgerichte stappen voor het stapsgewijs verbeteren van de veiligheid.

Op zoek naar advies bij verbetering van de veilighejdsprestaties?