Veiligheidsprestaties

Ondanks inspanningen daalt het aantal ongevallen niet; onbekend is waar de stagnatie zit. Een analyse gevolgd door een praktisch stappenplan zorgt voor inzicht en een verhoging van de Return On Safety Investement.

Een nulmeting bepaald het uitgangspunt va waaruit de veiligheidsprestaties gemonitord worden in een vastgesteld tijd.

Het stappenplan bevat praktijkgerichte stappen voor het stapgewijs verbeteren van de veiligheid.

Op zoek naar advies bij verbetering van de veilighejdsprestaties?