Veiligheid bij docks en in smalle gangenmagazijnen verbeteren

p en rondom laad -en losperrons van warehouses en in smalle gangenmagazijnen laat de veiligheid dikwijls te wensen over. Van te zwaar belaste docklevellers waardoor de constructie (ernstige) mankementen vertoont tot het ontbreken van veiligheidsscanners op smalle gangentrucks. Leveranciers van dock safetysystemen en veiligheidsexperts voor het magazijn komen dit soort situaties regelmatig tegen.

Twee jaar geleden constateerde het RIVM dat er jaarlijks 1500 ongelukken plaatsvinden in magazijnen, waarvan gemiddeld 7 met dodelijke afloop. De laatste stand van zaken is niet bekend, omdat het aantal ongelukken niet meer wordt bijgehouden of – ergo- niet meer allemaal worden gemeld. Volgens woordvoerders van het adviesbureau voor machine- en voertuigveiligheid Inrato en leverancier van dock equipment systemen Rite-Hite nemen warehouses regelmatig materiële ongelukken voor lief. “Totdat er een zeer ernstig ongeluk gebeurt waarbij een of meerdere personen zijn betrokken, dan neemt men gelijk ingrijpende veiligheidsmaatregelen”, vertelt accountmanager Wesley Buitenhuis van Rite-Hite.

Beveiliging schiet te kort

Interviews met een veiligheidsexpert en leveranciers van dock safety- en voertuigveiligheidssystemen schetsen een beeld dat het veiligheidsbewustzijn bij logistiek dienstverleners toeneemt, maar dat in de praktijk preventief onderhoud en voldoende beveiliging van personen en transport bij docks en in smalle gangenmagazijnen veelvuldig tekortschieten; uiteraard de goede niet na gesproken.

Volgens de specialisten komt dat door een gebrek aan budget en aandacht. Een veiligheidsupgrade in het magazijn valt dikwijls ten prooi aan bezuinigingen op de operationele kosten en meestal ontbreekt het aan een soort veiligheidscoördinator op de werkvloer die de veiligheid in het magazijn bewaakt en onveilige situaties aan de kaak stelt. “Ik breng de kwestie vaak ter sprake als we onderhoud -en servicecontracten willen sluiten”, zo vertelt key-accountmanager van Roland Bos van Novoferm, leverancier van dock equipment.  “Natuurlijk kosten beveiligingssystemen geld, maar een investering hoeft zeker niet onoverkomelijk te zijn. Een logistiek dienstverlener hoeft bijvoorbeeld niet gelijk alle docks optimaal te beveiligen; je kunt met een aantal docks beginnen. Kijk, stilstand in de productie door een ongeval kost relatief veel meer geld en levert je bovendien een zeer slecht imago op in de branche”.

“In Duitsland vereisen verzekeraars bijvoorbeeld dat elke smalle gangentruck is uitgerust met een gecertificeerd veiligheidssysteem om aanrijdingen in de smallegang te voorkomen, in Nederland wordt een dergelijk systeem veelal als optioneel gezien en wordt hierin niet geïnvesteerd”, aldus commercieel directeur Leendert Jan IJspeert van Inrato international.

Weerstand tegen veiligheidssystemen

Inrato International, gespecialiseerd in machine-en voertuigveiligheid, wordt meestal ingeschakeld als het leed al geschied is. Volgens raakt Inrato jaarlijks bij zo’n 15 à 20 ongevallen in het magazijn betrokken, omdat er veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden. IJspeert:  “Met name bij kleine en middelgrote warehouses die geen safety policy voeren, vindt personeel het lastig om veiligheidsprocedures te volgen, zo is onze ervaring. Onder bijvoorbeeld truckchauffeurs is er veel weerstand tegen actieve aanrijdbeveiliging systemen of speedzones (automatische snelheidsbegrenzing zones)  op hef- en magazijntrucks. Vrijwel Niemand is positief als we een demo opstelling laten ervaren, maar het gekke is: als ze enige tijd op zo’n machine rijden dan zien ze vaak toch voordelen. Verandering levert altijd eerst weerstand op. Het gaat erom dat er duidelijk aan het personeel uitlegt wordt wat het doel is van veiligheidsprocedures hoe het gebruik van deze regels hier aan bijdraagt. Systemen helpen chauffeurs om zich aan deze regels te houden. Ook het aanstellen van een veiligheidscoördinator en de invoering van een veiligheidscertificaat, zoals in de bouw, zijn volgens ons goede initiatieven om de bewustwording van veiligheid  èn het eigen veiligheidsniveau in het magazijn te verhogen”.

Klik hier voor oplossingen om uw magazijn of docks veiliger te maken

Risicovolle hotspots in logistiek

Twee risicovolle hotspots in het magazijn, zoals de BMWT al aangaf in haar Code Gezond en Veilig Magazijn, zijn de laad -en losperrons en docks en de loop en rijpaden in bijvoorbeeld smalle gangenmagazijnen.
Volgens Roland Bos van Novoferm wordt dock equipment regelmatig oneigenlijk of verkeerd gebruikt. “Docklevellers op een te lage stand zetten waardoor heftruckchauffeurs een te groot niveauverschil moet overbruggen of handmatig een stalen overgangsplaat tussen de leveller en de laadvloer leggen. Ook maak ik regelmatig mee dat niet passende voertuigen worden aangedockt waardoor er laadhoogteverschillen ontstaan of dat vrachtwagens verkeerd aandocken, zodat er onvoldoende oplegging is om de goederen te laden en te lossen.”

Dikwijls komen logistiek dienstverleners pas in actie als Novoferm een onderhoudsbeurt -of inspectie uitvoert. Regelmatig stuit Bos op achterstallig onderhoud aan docklevellers (bijvoorbeeld scheuren in de draagconstructie of een beschadigde beschermzak)  of beschadigde dockbumpers door aanrijdingen. “Meestal gaat het goed, maar ik heb levensgevaarlijke situaties van dock equipment gezien. Wij adviseren een warehouse jaarlijks minimaal 1x per jaar de dock onderdelen te laten keuren en preventief te onderhouden of vaker als de gebruiksintensiteit toeneemt.”

Bos signaleert in toenemende mate dat docksystemen intensiever belast worden dan is toegestaan. Levellers worden echter niet op tijd vervangen met alle constructieve gevolgen van dien. De omringende betonconstructie wordt aangetast, waardoor levellers ‘los’ komen te liggen. Het komt af en toe voor dat Novoferm een dockleveller afkeurt en vervangen moet worden. Logistiek dienstverleners hebben dan de keuze uit een klap -of telescopische leveller met uitschuifbare lip. Laatstgenoemde variant biedt enkele voordelen, maar veel Nederlandse warehouses kiezen voor de goedkopere klapleveller.

Schijnveiligheidsoplossingen

Wielblokkeringssystemen zijn er in diverse soorten om ‘kruipen’ of te vroeg wegrijden van vracht-of bestelwagens te voorkomen. De handmatige wielkeg wordt veelvuldig gehanteerd, maar er zijn ook elektrisch bedienbare blokkeringen met een lichtsignalering. Wesley Buitenhuis van Rite-Hite waarschuwt voor schijnveiligheidsoplossingen, zoals hij die in de praktijk nogal eens tegenkomt: “Een keg houdt geen wegrijdende vrachtwagen tegen. Soms werkt het stoplichtsysteem ook niet naar behoren”.  
Opvallend genoeg merkt Buitenhuis regelmatig op dat bij nieuw gebouwde warehouses de docklevellers te licht gedimensioneerd zijn. “Dat komt omdat de nieuwe huurder nog niet bekend is. Als je dan een 6 ton leveller hebt geïnstalleerd en hij wordt belast met 8 ton bigbags met cacaobonen, dan heb je een probleem!”
Buitenhuis wil dit soort situaties voorkomen door in een zo vroeg mogelijk stadium met de architect en de logistiek dienstverlener om tafel te zitten om de goede keuzes te maken. “We willen meerjarenonderhoudscontracten afsluiten en een stappenplan maken om elk jaar met een bepaald budget preventief onderhoud te plegen. Wij begrijpen ook dat er niet altijd direct geld beschikbaar is voor veiligheidsmaatregelen, maar aan de andere kant kunnen we zo storingen en overbelasting voorkomen”.

Genomineerd voor veiligste magazijn:

Welke voertuig -en persoonsveiligheid hebben zij doorgevoerd in hun smalle gangenmagazijn en laad -en losruimte? Opvallend is dat het niet altijd om geavanceerde maatregelen gaat, maar ook om nuchter boerenverstand.

Er worden onder meer risicoanalyses uitgevoerd en incidenten worden geregistreerd. Een veiligheidscoördinator voert controles uit en de logistiek dienstverlener heeft een verkeersplan opgesteld met aanrijdbeveiligingen en duidelijk gemarkeerde loop- en rijpaden. Elke truckchauffeur beschikt over een rijvaardigheidsbewijs, waarvoor de Evofenedex een examen afneemt. Een truckchauffeur kan alleen toegang krijgen tot een bepaalde truck waarvoor hij het examen succesvol heeft afgelegd.
Tot dusver maakt het magazijn gebruik van magneten in de vloer die de snelheid van de trucks bij het uitrijden van de gangen terugschroeft naar maximaal 10 km per uur.

“Zodra het leasecontract met onze leverancier afloopt, investeren we in de nieuwste generatie hef-, combi- -en smalle gangentrucks”, weet Lucassen. De moderne smalle gangentruck beschikken over 4 live-camera’s waardoor de chauffeur altijd rondom zicht heeft op obstakels of personen onder hem, geautomatiseerde mastcontrole waardoor schommelingen door de goederenlast niet meer voorkomt en een sensorsysteem dat truckchauffeurs automatisch waarschuwt voor naderend personenverkeer.

Samenvatting:

•    Veiligheid wordt niet altijd serieus genomen in warehouses
•    Het schort vaak aan preventief onderhoud en oneigenlijk gebruik van docksystemen
•    De veiligheid van magazijntrucks is vaak nog onvoldoende
•    Gebrek aan geld en aandacht zijn vaak de oorzaken van onveilige situaties
•    Beveiliging magazijn hoeft niet altijd geavanceerd te zijn
•    Laad -en lossystemen en smalle gangenmagazijn zijn riskante hotspots