Terminologie - wisselaccu

Een tweede gelijksoortige accu waarbij door het wissel volcontinu gewerkt kan worden. De lege accu wordt geladen terwijl de andere in gebruik en vice versa.