Terminologie - Watt

Eenheid voor afgegeven en/of opgenomen verbruikt vermogen. Veelal wordt de waarde in Watts gebruikt om een lichtsterkte aan te duiden, dit geeft vaak een vertekend beeld. Watt geeft het energieverbruik weer van een lamp of verlichting terwijl de hoeveelheid van effectieve lumen de lichtsterkte aanduidt. Bij componenten waarbij het opgenomen vermogen wordt vermeldt; dient hiermee rekening gehouden te worden bij de keuze voor een spanningsbron.