Terminologie - sprinkler

Brandbeveiliging systeem dat bij brand (hitte) automatisch met bluswater een brand bestrijdt. De afdichting van de koppen waar het bluswater uitkomt smelt bij brand waardoor het bluswater via de koppen op het vuur terechtkomt.