Terminologie - speedzone

Zone binnen een hal of gebouw waar binnen de maximale snelheid gereduceerd wordt tot een ingestelde waarde . Het principe van het reduceren van de maximale snelheid binnen zones wordt speedzoning genoemd.