Terminologie - Parallel beam muting

Configuratie waarbij de muting stralen parallel geconfigureerd zijn zodat de stralen evenwijdig met het hoofdlichtscherm lopen. Slechts op het moment dat de volgorde van verbreken een juiste  cyclus geeft  zal het lichtscherm in muting conditie gaan. Parallel muting wordt ook wel evenwijdige muting genoemd.