Terminologie - Muteprofielen

Muting profielen zijn horizontale balken met daarin twee muting fotocellen. Bij automatische doorvoer van producten is het niet gewenst dat het noodstopcircuit geactiveerd wordt wanneer er producten door het lichtscherm gevoerd worden. Met de muting fotocellen kan bepaald worden of het een object of persoon betreft.