Terminologie - Manipulatie van veiligheid (en veiligheidscomponenten)

Opzettelijk omzeilen en demonteren van veiligheidscomponenten en/of onderdelen van veiligheidscomponenten.  Indien beveiligingen de operator in de weg zitten of ervoor zorgen dat het werk niet op een reguliere manier uitgevoerd kan worden, is de kans groot dat deze omzeild of zelfs gedemonteerd worden. De norm EN ISO 14119:2013 (Veiligheid van machines - Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen - Grondbeginselen voor het ontwerp en de keuze) vervangt de norm EN1088 (Veiligheid van machines - Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen - Grondbeginselen voor het ontwerp en de keuze). Beide normen hebben als doel om de werking van de machine of onderdelen daarvan niet te laten starten zolang de afscherming niet gesloten is. Deze nieuwe norm wordt ook de anti-manipulatie norm genoemd. Immers gaat de norm uitgebreid in op de maatregelen die moeten genomen worden om manipulatie van het veiligheidssysteem te voorkomen. De focus van de norm rust op drie grondbeginselen. Het verminderen van de reden tot manipulatie (door bijvoorbeeld het gebruik van beveiligingen waarmee men ondanks de beveiliging het werk kan uitvoeren). Het verminderen van de mogelijkheid tot manipulatie (door bijvoorbeeld montagematerialen te gebruiken die zonder speciaal gereedschap niet te verwijderen zijn). Het verminderen van de voordelen van manipulatie (door bijvoorbeeld het verwijderen van een kap gelijk te stellen met een lagere snelheid van de machine)