Terminologie - Lumen

Lumen is de totale hoeveelheid uitgestraald licht, de waarde kan in Theorotische Lumens en Effectieve Lumens uitgedrukt worden . Theoretische Lumens drukt de hoeveelheid uitgestraald licht uit indien er geen verliezen zouden zijn door lensreductie, verliezen door warmteontwikkeling en dergelijke. Daarentegen drukt de Effectieve Lumens de hoeveelheid licht uit die werkelijk ervaren wordt in de praktijk door de gebruikers. Bij de keuze van LED verlichting is het raadzaam om de Effectieve Lumens waarde te hanteren en niet de Theoretische Lumens.