Terminologie - Lockout-tagout LOTO

Een lockout tagout is een veiligheidsprocedure waarbij de machine vaak met een hangslot vergrendeld wordt (door bijvoorbeeld de lastscheider te vergrendelen) en wordt voorzien van een label dat de machine niet ingeschakeld dient te worden. Met deze procedure is het in normale gevallen onmogelijk de machine alsnog in te schakelen waardoor technici veilig onderhoud en reparaties kunnen uitvoeren.  Verschillende fabrieken hebben beleid geïmplementeerd alleen diegene die de tag heeft geplaatst (lees vergrendeling heeft toegepast) deze vergrendeling weer mag wegnemen. Ook indien dit betekent dat het wisselen van een ploeg de persoon moet terugkomen om de vergrendeling te verwijderen, tenslotte is de persoon die de lockout-tagout vergrendeling heeft geplaatst het beste op de hoogte van de gevaren. Op afstand gegeven toestemming tot het verwijderen  van een lockout-tagout vergrendeling is niet aan te raden en bij menig bedrijf zelfs verboden.   

Het is aan te raden om de lockout-tagout vergrendeling te voorzien van een identificatie welk persoon of  welke personen deze hebben aangebracht zodat men informatie over de gevaren kan inwinnen. Door te werken met verschillende hangslot kleuren is direct te zien welk persoon of welke afdeling de  lockout-tagout vergrendeling heeft aangebracht. Bij het voorzien van meerdere vergrendelingen en/of hangsloten is diegene  die het laatste de vergrendeling verwijderd verantwoordelijk voor de veiligheidscontrole en vervolgens ingebruikname van de machine. Wordt ook wel blokkeer en beveiligingsoplossingof vergrendelen en lockout-tag genoemd.