Terminologie - Kolom

Verticale staander gebruikt bij machineafscherming om de gaaspanelen aan te monteren. Ook wel montagekolom genoemd.