Terminologie - HMI

Afkorting voor het Engelse Human Machine Interface, een bedieningsconsole waarop machinefuncties te bedienen zijn al dan niet voorzien van drukknoppen of een beeldscherm met bediening door aanraking.