Terminologie - Gevaarzetting

Gevaarzetting is de positie van gevaren bij een machine welke letsel kan geven indien deze gevaren niet verminderd of weggenomen worden.  De positie (hoogte en afstand) van de gevaarzetting  is van belang bij de bepaling van de veiligheidsafstand De veiligheidsafstand is de afstand tussen de plaatsing van een veiligheidscomponent en de gevarenzone, te berekenen volgens een formule. Bij toepassing van een juiste veiligheidsafstand komen bewegende delen tot stilstand voordat men deze kan bereiken. De berekening van de veiligheidsafstand houdt rekening met zaken als reactietijd van het veiligheidscomponent, verplaatsingssnelheid van lichaamsdelen, penetratiediepte en oplossend vermogen voor de juiste afstand.