Terminologie - Geharmoniseerde Europese normen

Geharmoniseerde Europese normen zijn normen welke zijn  opgenomen in de wetgeving van de landen van de Europese Unie en daardoor een wettelijk (verplicht) karakter hebben.