Terminologie - EX zone 0

Explosiegevoelige zone waarbij een explosief gasmengsel voortdurend of gedurende lange perioden aanwezig is. Ook wel ATEX zone '0 G' genoemd waarbij G voor Gas staat.