Terminologie - EX (Explosieveilig)

Explosie gevaarlijke zones zijn delen van fabrieken en installaties waar producten bewerkt, verwerkt of opgeslagen worden waarbij open vuur of vonkvorming zou kunnen leiden tot een ontploffing. Veiligheidscomponenten en andere componenten gebruikt in deze explosie gevaarlijke zones moeten zodanig geconstrueerd en afgedicht zijn dat er geen vonkvorming kan ontstaan. De gebruikte componenten moeten worden voorzien van een markering waarop staat in welke explosiegevaarlijke zone deze gebruikt mag worden.