Terminologie - E-keur

EU E-markering en e-markering
Vanaf oktober 2002 dienen, in overeenstemming met de EU-richtlijn 72/245 / EEG en wijzigingen van de vereisten van Richtlijn 95/54 / EG, alle elektrische producten welke bedoeld zijn voor voertuigen binnen de EU en voldoen aan de ECE richtlijnen voorzien te zijn van een E-markering.

Bij EU inklaring en vervoer binnen de landen van de EU dienen producten voorzien te zijn van een test certificaat, een nummer en een aanduiding waar de fabrikant is gevestigd. Hiermee wordt  aangetoond dat de auto elektronische producten voldoen aan de gestelde eisen in de ECE richtlijnen.  

De Economische Commissie voor Europa (Economische Commissie van Europa, aangeduid als ECE) heeft middels  heeft deze richtlijnen uitgevaardigd. De ECE, met inbegrip van de huidige 28 landen van Europa, met uitzondering van de EU-lidstaten, waaronder ook Oost-Europa, Zuid-Europa, Afrika en Europa en andere landen. ECE- richtlijnen kunnen door alle leden gezien worden als aanvulling op bestaande regelgeving en normering . Lidstaten kunnen ook kiezen om de ECE reglementen uit te breiden door eigen wet-en regelgeving. De markt voor automotive producten levert op dit moment vaak een gedeelte van haar producten volgens de ECE richtlijnen voorzien van de E-markering compleet met certificaten. E-gemarkeerde producten kunnen door de richtlijnen in alle lidstaten zondermeer door de markt geaccepteerd worden waardoor er een vrijere handel ontstaat zonder importbeperkingen. Voorbeelden van producte voorzien van E-markering automotive lampen, glas, banden, driehoekige waarschuwingsborden , waarschuwingssignaleringen, lichtbalken, zwaailampen, flitslampen, LED lampen, sirenes, voertuigmarkering en voertuig contourmarkering en striping.

Fabrikanten vermelden middels het E-markeringsnummer het land van producten (of assemblage)

E1-Duitsland; E2-Frankrijk; E3-Italië; E4-Nederland; E5-Zweden; E6-België; E7-Hongarije; E8 en Tsjechië; E9 - Spanje; E10-Joegoslavië; E11-Britse; E12-Oostenrijk; E13-Luxemburg; E14-Zwitserland; E16-Noorwegen; E17-Finland; E18-Denemarken; E19-Roemenië; E20-Polen; E21-Portugal; E22-Russisch; E23-Griekenland; E25-Kroatië; E26-Slovenië; E27-Slowakije; E28-Wit-Rusland; E29-Estland; E31-Bosnië-Herzegovina; E37-Turkije;


Indien een product niet alleen voldoet aan de ECE richtlijnen maar ook de EU-richtlijn (bijvoorbeeld 2008/89/EG installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan)  dan wordt het product voorzien van een e-markering. De test instanties welke de tests hebben uitgevoerd voor de e-markering dienen in de EU gevestigd te zijn. De afgifte van certificatie vindt plaats eveneens door een instantie gevestigd in de EU. Het certificaat bevat het nummer van het vestigingsland van de notified body.     
e1-Duitsland; e2-Frankrijk; e3-Italië; e4-Nederland; e5-Zweden; e6-België; e9-Spanje; e11-Britse; e12-Oostenrijk; e13-Luxemburg; e17-Finland; e18-Denemarken; e21-Portugal; e23-Griekenland; e24-Ierland;.
 
e-markering logo; het logo van e-markering is rechthoekig en bestaat uit een kleine letter (geen hoofdletter) en het cijfer van het land.
E-markering logo: het logo van e-markering is rond en bestaat uit een hoofdletter en een cijfer van het land van fabricage en/of assemblage . 
 

Toepassingsgebied  E-markering / e-markering

1) Voertuigen -  zoals bussen, vrachtwagens, motorfietsen, bussen en terreinwagens buiten.

2) Stoomlocomotieven met nul componenten - lamp en lamp, een verscheidenheid van endoscopische, banden, wielen, remmen, hoorn, anti-diefstal-apparaten, veiligheidsgordels, autoglas en uitlaatpijp, etc. ..

3)motorfiets accessoires - helmen, kinderzitjes, auto en andere elektrische producten dochteronderneming.

In oktober 2002 gelden voor alle voertuigen, auto-onderdelen en componenten, alsmede voor auto-elektronica producten, eisen aan EMC. De  verkoop binnen de EU van alle elektronische componenten, moet in overeenstemming zijn met de EMC-richtlijn 95/54 / EG en in overeenstemming met EMC-richtlijn 89/336 / EEG. Door fabrikanten zelf afgegeven EMC certificering is niet meer geldig.