Terminologie - Detectiezone

Zone van een lichtscherm waarin de infraroodstralen beweging van objecten of personen signaleert. Vaak is het profiel van een lichtscherm langer dan de detectiezone vanwege de elektronica in de behuizing onder en/of boven de infraroodstralen. Engelse vertaling van detectiezonde is ODZ (Object Detection Zone).

Bekijk onze producten