Terminologie - DC

Afkorting voor het Engelse Direct Current. De Nederlandse vertaling is gelijkspanning waarbij de nul en spanningsgeleider geen vaste ader hebben aangezien ze continu wisselen.  Wordt ook vaak vermeldt als VDC.