Terminologie - Crossbeam muting

Configuratie waarbij de muting stralen gekruisd geconfigureerd zijn zodat het kruis zich in het midden van het lichtscherm aan de gevarenzijde bevindt. Slechts op het moment dat beide stralen gelijktijdig verbroken worden zal het lichtscherm in muting conditie gaan. Crossbeam muting wordt ook wel kruislingse muting of gekruisde muting genoemd.