Terminologie - CAA CAP168

Norm waaraan Britse luchthaventerreinen moeten voldoen. Hierin zijn de eisen opgenomen  waaraan het beheer van systemen, operationele procedures, luchtvaart signalering, fysieke kenmerken, beoordeling en behandeling van obstakels, visuele hulpmiddelen, redding en brandbestrijdingmiddelen dienen te voldoen.

Bekijk hier onze producten CAA CAP168