Terminologie - Brievenbus

Lage opening in een hekwerk of richting een machine zodat lage producten wel de machine in- en uitgevoerd kunnen worden maar waarbij het voor personen onmogelijk is om de gevarenzone te bereiken.