Terminologie - Alternating current

Afkorting voor het Engelse Alternating Current. De Nederlandse vertaling is wisselspanning waarbij de nul en spanningsgeleider een vaste ader hebben. Wordt ook vaak vermeldt als VAC.