Terminologie - Akoestische signaalgever

Een signaalgever zoals een zoemer, electronische sounder, luchthoorn of sirene welke door middel van geluidssignalen een waarschuwingssignaal geeft.