Terminologie - Afdichtingsklasse

Mate van afdichting van componenten tegen binnendringen vaste delen, stof en vocht al dan niet onder druk aanwezig. De internationale IP waarden (Ingress Protection) geven de classificatie aan waaraan men kan achterhalen welke afdichtingsklasse componenten bezitten. Afdichtingsklasse wordt ook wel beschermingsklasse genoemd.