Terminologie - Proximity alarm

ARCHIEF

Systeem dat waarschuwt of ingrijpt bij aanrijdinggevaar tussen een voertuig en een voetganger. Wordt ook wel nabijheidswaarschuwingsysteem genoemd of nabijheidswaarschuwingssysteem.

Eloshield-SR – short range
Nabijheidswaarschuwingsysteem kort bereik voor heftrucks en voetgangers
 
Het Eloshield SR waarschuwingssysteem beperkt het risico op ongelukken tussen heftrucks en voetgangers in gezamenlijke werkruimtes.
Verbeterde werkomstandigheden tussen heftrucks en voetgangers.
Het Eloshield waarschuwingssysteem is een oplossing die de heftruckbestuurder waarschuwt wanneer de voetganger zich bevindt in een gebied van 1 meter tot 6,5 meter voor of achter de heftruck. De detectie vindt plaats doordat de voetganger een elektronische tag bij zich draagt en de (hef)truck is uitgerust met het Eloshield-SR detectiesysteem.
Soorten waarschuwingen:

 • Zwaailicht in cabine
 • Akoestisch signaal in de cabine
 • Evt. automatische snelheidsreducering, wanneer het heftruckmodel dat toelaat
 • Of een combinatie hiervan afhankelijk van uw keuzes.
Belangrijke gebruikseigenschappen:
 • Voetganger detectie rond de (hef)truck
 • 0,5 tot 6,5 meter detectie aan de voorkant/achterkant – afhankelijk van omgeving
 • 0,5 tot 4 meter detectie vanaf de zijkant – afhankelijk van omgeving
 • Instelling van de detectiezone is voor elke (hef)truck afzonderlijk instelbaar.
Voordelen van het Eloshield-SR waarschuwingssysteem voor personen:
 • Verbetering veiligheidsniveau
 • Beperking van risico op verwonding van personen
 • Beperking van directe en indirecte kosten veroorzaakt door aanrijdingen
 • Verbetering van de doorstroming in de bedrijfsprocessen en de leverbetrouwbaarheid
Aandachtpunten bij toepassing van het Eloshield-SR waarschuwingssysteem:
 
 • Bij hogere snelheid kan de remweg ontoereikend zijn
 • Onderdelen voor waarschuwingsignalen dienen naar keuze te worden toegevoegd.
 • Voor batterijbewaking en registratie van signaleringen kan tegen meerprijs een Eloshield-SR test-unit toegevoegd worden.
 • Trucks dienen voor montage uitgerust te zijn met een gefilterde en gestabiliseerde 24-Volt DC-voeding.

 
 
Eloshield-LR – Longe Range
Nabijheidswaarschuwingsysteem groot bereik voor heftrucks en voetgangers
, met aanvullend mogelijkheden voor snelheidvermindering in lokale zones en toegangsregulering voor lokale ruimtes.
 
Het Eloshield LR – long range - waarschuwingssysteem beperkt het risico op ongelukken tussen heftrucks en voetgangers en evt. ook tussen heftrucks onderling, daar waar zij in elkaars nabijheid zijn. Daarnaast is het mogelijk in bepaalde gebieden de snelheid van de heftrucks te reguleren en toegangsregulering in te zetten.
Verbeterde werkomstandigheden tussen heftrucks en voetgangers.
Het Eloshield waarschuwingssysteem is een oplossing die de heftruckbestuurder en de voetganger waarschuwt wanneer de voetganger zich bevindt in een gebied van 4 meter tot 16 meter rondom de (hef)truck. De detectie vindt plaats doordat de voetganger een elektronische badge bij zich draagt en de (hef)truck is uitgerust met het Eloshield-LR detectiesysteem.
Soorten waarschuwingen:
 • Optische signalering in de cabine
 • Akoestisch signaal in de cabine
 • Optische signalering voor de voetganger op zijn actieve badge
 • Akoestisch signaal voor de voetganger op zijn actieve badge
 • Evt. automatische snelheidsreducering, wanneer het heftruckmodel dat toelaat
 • Of een combinatie hiervan afhankelijk van uw keuzes.
Belangrijke gebruikseigenschappen:
 • Voetganger detectie rond de (hef)truck
 • 4 tot 16 meter detectie rondom de (hef)truck – afhankelijk van omgeving
 • Instelling van de detectiezone is voor elke voetgangersbadge afzonderlijk instelbaar.
Voordelen van het Eloshield-LR waarschuwingssysteem voor personen:
 • Verbetering veiligheidsniveau voor zowel de voetgangers als de chauffeurs
 • Beperking van risico op verwonding van personen
 • Beperking van directe en indirecte kosten veroorzaakt door aanrijdingen
 • Verbetering van de doorstroming in de bedrijfsprocessen en de leverbetrouwbaarheid
Aandachtpunten bij toepassing van het Eloshield-LR waarschuwingssysteem:
 
 • Detectiezones (en snelheidsregulering) moeten goed op elkaar afgestemd worden.
 • Het Eloshield-LR-systeem werkt met een input 12 – 48 Volt DC, voor trucks met een ander voltage dient een spanningsomvormer toegevoegd te worden.            
 
 
Uitbreidingen voor het Eloshield-LR systeem:
 
 • Truck-truck detectie
Detectie van trucks onderling door de trucks te voorzien van een speciale badge.
Zodra detectie optreedt worden de waarschuwingssignalen gegeven en vindt evt. snelheidsregulering plaats. Het detectiebereik van deze speciale badge is instelbaar tot max. 20 meter.
 
Voordelen van optie truck-truck detectie bij Eloshield-LR
 
 • Verbetering veiligheidsniveau op wisselende locaties waar meerdere trucks samenkomen.
 • Beperking van risico op persoonlijk letsel chauffeurs door aanrijdingen
 • Beperking van directe en indirecte kosten veroorzaakt door aanrijdingen
 • Verbetering van de doorstroming in de bedrijfsprocessen en de leverbetrouwbaarheid
 
 • Speedzoning
Snelheidsregulering in lokale zones door in deze zones een stationaire badge te monteren. Zodra detectie optreedt wordt de snelheid van de truck(s) gereduceerd. Dit geeft wellicht mogelijkheden om in andere zones de snelheid van de truck(s) juist te verhogen. Het detectiebereik van deze speciale badge is instelbaar tot max. 20 meter.
 
Voordelen van optie speedzoning bij Eloshield-LR
 
 • Verbetering veiligheidsniveau op vaste locaties waar meerdere trucks en voetgangers samenkomen.
 • Beperking van risico op persoonlijk letsel chauffeurs en voetgangers door aanrijdingen
 • Beperking van directe en indirecte kosten veroorzaakt door aanrijdingen
 • Verbetering van de doorstroming in de bedrijfsprocessen en de leverbetrouwbaarheid
 
 • Toegangsregulering
Toegangsregulering in lokale ruimtes door de toegangsdeur tot deze ruimte te voorzien van een speciale badge Hierbij zijn diverse mogelijkheden realiseerbaar in nader overleg en afhankelijk van de gewenste situatie.
 
Voordelen van optie speedzoning bij Eloshield-LR
 
 • Verbetering veiligheidsniveau omdat onbevoegden geen toegang hebben.
 • Beperking van risico op persoonlijk letsel door aanrijdingen
 • Beperking van directe en indirecte kosten veroorzaakt door aanrijdingen
 • Verbetering van de doorstroming in de bedrijfsprocessen en de leverbetrouwbaarheid
 
 • Speciaal maatwerk
Elke situatie is uniek. Elke unieke situatie vraagt om specifieke oplossingen.
Eloshield-LR heeft vele mogelijkheden in zich en is situatiespecifiek instelbaar en uit te breiden naar omringende functionaliteiten.