Schade registratie

Schadedetectiesysteem
Dit systeem registreert schades aan voertuigen door de schok te detecteren en vast te leggen, de zogenoemde shock switch functie. Doordat de bestuurder zich bekend maakt aan het systeem op de machine is een koppeling te leggen tussen de bestuurder en de geconstateerde schade. Afhankelijk van de wens van de klant kan na een botsing, (in het Engels impact genoemd) de machine een signaal afgeven in de vorm van een lamp of zelfs stilvallen. De verzamelde data van de incidenten is op een computer verder te analyseren. 
 
Rijgedragregistratiesystemen leggen vast hoe bestuurders hun voertuig bedienen en deze behandelen. Schades, overbelasting, de mate van remmen en wielspinnen zijn zaken die de bedrijfszekerheid verminderen. Daarnaast zijn dit kostenposten voor de werkgevers zonder dat dit in verhouding staat met de productiviteit. Door oneigenlijk gebruik (gebruik dat niet gewenst is door de werkgever) vast te leggen en te koppelen aan de bestuurder kan de veroorzaker gelokaliseerd worden. Vanzelfsprekend zijn schades niet altijd te voorkomen maar ook hierin geldt dat herhaling wel voorkomen kan worden. Bewust foutief gebruik kan eveneens aan banden worden gelegd nu bekend is wie daarvoor verantwoordelijk is.
 
Psychologisch effect
Ondanks dat het ´big brother is watching you´effect niet meer uniek is, fabrieken hangen ook vol met camera’s, heeft registratie een positief effect. Doordat schades, overbelasting en dergelijke vastgelegd worden kan niet anoniem´gescheurd´worden. Door in een later stadium de betreffende bestuurder in te lichten over het schadebedrag kan dit mogelijk leiden tot een ander inzicht van de beide partijen. Hierdoor is het mogelijk de logistieke operatie uit te voeren zonder onnodige kosten en bijbehorende stilstand. 
 
Overige functies van de rijgedragregistratie zijn op basis van uw wensen wellicht mogelijk. Neemt u eens contact op voor een vrijblijvend advies.