Voertuigveiligheid

Veel arbeidsongevallen en schades worden veroorzaakt door een gebrek aan aandacht voor voertuigveiligheid. Inrato biedt verschillende veiligheidsoplossingen voor intern transport en wegvervoer.

Risico's met voertuigen
Waar voertuigen bewegen, ontstaan risico’s. Waar voertuigen en mensen naast elkaar bewegen, worden deze risico’s snel groter. Omdat risico’s en kosten bij calamiteiten hoog op kunnen lopen, is aandacht voor voertuigveiligheid noodzakelijk. Inrato is uw specialist voor voertuigveiligheid.

Het aanbod van oplossingen voor voertuigveiligheid groeit de laatste jaren snel en productinnovaties volgen elkaar op. De huidige oplossingen op de markt worden onderverdeeld in passieve en actieve waarschuwingssystemen.

Passieve waarschuwingssystemen
Voorbeelden van passieve waarschuwingssystemen kennen we allemaal: Spiegels, camera’s, waarschuwingsborden, zwaailampen, voertuigmarkering, enzovoorts. Deze systemen informeren de gebruiker alleen.
 

Actieve waarschuwingssystemen
Actieve waarschuwingssystemen zijn minder bekend, maar erg waardevol. Deze systemen detecteren personen en objecten. Waar nodig grijpt het systeem proactief in door het geven van akoestische en/of optische signalen. Het voertuig kan zelfs gedwongen worden tot snelheidsreductie of stilstand zonder dat de bestuurder iets hoeft te doen.
 
Doelen van actieve waarschuwingssystemen

    -Voorkomen van aanrijdingen
    -Handhaven van voorrangsregels
   - Prioritering van logistieke stromen
    -Snelheidsaanpassing per gebied
    -bescherming van sprinklerinstallaties

Oplossingen voor voertuigveiligheid
Bent u benieuwd wat Inrato voor u kan betekenen op het gebied van voertuigveiligheid? Ons brede assortiment bestaat onder andere uit aanrijdbeveiligingen voor wegvervoer en logistiek, camerasystemen en autorisatiesystemen, optische en akoestische signaalgevers en voertuigmarkering.

Bekijk al onze producten voor voertuigveiligheid hier