Lichtschermen

Lichtschermen, van Smartscan, zijn twee verticaal geplaatste profielen waarvan een deel de zender en de ander de ontvanger is. In de zender zijn diodes geplaatst welke continue infrarood licht uitzenden. In de ontvanger zijn eveneens diodes geplaatst welke het uitgezonden infrarode licht opvangen. Indien het uitgezonden infrarode licht niet ontvangen wordt, duidt dit op de aanwezigheid van een persoon of product. Deze aanwezigheid wordt via een elektronisch circuit vertaald in een uitgangssignaal om de gevaarlijke delen van de machine uit te schakelen en hierdoor te voorkomen dat een persoon gevaarlijke zones kan bereiken. 

Om personen te beschermen tegen het bereiken van gevarenzones wordt veelal gebruik gemaakt van (vaste) machinekappen en hekwerken. Nadelig aan deze oplossingen is onder andere dat bij onderhoud vaak veel gedemonteerd moet worden. De relatief hoge installatiekosten maken bovendien maken deze oplossingen de machine minder snel toegankelijk in geval van nood of onderhoud.

Werking

Lichtschermen kennen deze nadelen niet. De lichtschermen van Smartscan werken op basis van infrarood licht afkomstig van een zender. Als de uitgezonden lichtstralen vanuit de zender de ontvanger bereiken, is de situatie veilig. Zodra er gedetecteerd wordt dat de ontvanger niet alle uitgezonden stralen ontvangt betekent dit dat het lichtscherm doorbroken is en wordt het noodstopcircuit ingeschakeld. Het principe van de verschillende typen lichtschermen is gelijk, de uitvoering bepaalt het verschil.

Welk model en type scherm toegepast moet worden hangt af van onder andere
* Detectiehoogte
* Resolutie of oplossend vermogen (aantal stralen)
* Veiligheidscategorie
* Bereik (maximale afstand tussen zender en ontvanger)


Lichtschermen zorgen voor een niet-fysieke barriere om personen te beschermen tegen het bereiken van gevarenzones. Om toch gecontroleerd producten door het scherm te voeren zijn functies als muting fixed blanking en floating blanking beschikbaar. Een lichtscherm wordt ook wel lichtgordijn, lichtlijst of veiligheidsscherm genoemd.