lichtscherm muting

Muting wordt gebruikt wanneer producten in/of uit een machine gevoerd moeten worden terwijl personen geen toegang tot de machine mogen hebben.

Bij automatische doorvoer van producten is het niet gewenst dat het noodstopcircuit geactiveerd wordt wanneer er producten door het lichtscherm gevoerd worden. Muting, het gecontroleerd overbruggen van de veiligheidsuitgangen, biedt hiervoor de oplossing. Het onderscheid tussen personen en goederen wordt gemaakt op basis van mute voorwaarden. Hiermee kan een invoerbewaking en uitvoerbewaking gerealiseerd worden voor de invoer en uitvoer van pallets of producten op een pallet richting een wikkelaar.
 
Kruislingse muting voor lichtschermen 
Kruislings muting is een configuratie waarbij de muting stralen gekruist geconfigureerd zijn zodat het kruis zich in het midden van het lichtscherm aan de gevarenzijde bevindt. Slechts op het moment dat beide stralen gelijktijdig verbroken worden zal het lichtscherm in muting conditie gaan. Kruislingse muting wordt ook wel crossbeam muting genoemd.   

Evenwijdige muting voor lichtschermen 
Configuratie waarbij de muting stralen parallel geconfigureerd zijn zodat de stralen evenwijdig met het hoofdlichtscherm lopen. Slechts op het moment dat de volgorde van verbreken een juiste cyclus geeft zal het lichtscherm in muting conditie gaan. Parallel muting wordt ook wel evenwijdige muting genoemd.

Kenmerken muting voor lichtschermen 
* Machinebeveiliging waarbij producten ingevoerd en uitgevoerd kunnen worden.  
* Compleet verwerkt in stevige mutebalk voorzien van connectoren
* Mutingfotocellen voor lastige en te open producten

Bent u op zoek naar een muting componenten of een lichtscherm ? Bekijk hier onze veiligheidsproducten