lastbewakingsystemen

Een heftruck of een magazijnvoertuig is een complexe machine. Daarom is
het belangrijk dat de bestuurder goed opgeleid is en vertrouwd is met de werking van de machine.

Bovendien moet de bestuurder over een groot
verantwoordelijkheidsgevoel beschikken. Door omvang, snelheid en gewicht zijn magazijnvoertuigen en heftrucks met recht gevaarlijke voertuigen te noemen. Onbekwame bestuurders kunnen zelfs door een kleine fout ernstige gevolgen teweeg brengen. Het oppakken van een last begint met het afstemmen van de last op de capaciteit van de machine; kan de machine de belasting wel aan? Op het lastdiagram, een tabel waaruit te bepalen is welke lasten op welke manier verplaatst mogen worden kan dit afgelezen worden.

Op zoek naar lastbewaking systemen?

Het probleem is vaak dat onbekend is wat het gewicht van de last is; niet op elke pallet staat het gewicht immers duidelijk vermeldt.
Daarnaast kan een verpakking als een pallet, gaasbox of kist voller of leger zijn gemaakt nadat het gewicht erop is genoteerd. Het probleem is dan de bepaling van het lastmoment.

Lastmomentbewaking
Men komt er vaak te laat achter dat het gewicht groter is dan het voertuig kan hebben. Om dit te voorkomen wordt het voertuig uitgerust met een lastbewakingssensor; indien de last zwaarder is dan de maximale capaciteit van het voertuig volgt een signaal. Wellicht is de last niet opgepakt op een juiste manier waardoor het lastzwaartepunt te ver vanaf het voertuig ligt.

Bij een betere oppakpositie is de last wel veilig te verplaatsen. Indien de last, ondanks een juiste oppakpositie bijvoorbeeld in de hiel van de vork, te zwaar blijkt is de chauffeur reeds gewaarschuwd voordat de heftruck kantelt. De continue uitlezing geeft een goed beeld van de belading en waarschuwt bij een tevoren ingestelde overbelasting.

Lange vorken versus lasten in de hiel van de vork
In de praktijk rijdt men met vorken waarmee de meest voorkomende lasten opgepakt kunnen worden. Veelal zijn deze langer dan de pallet, kist of andere last die opgepakt wordt. Hierdoor bestaat de kans dat de pallet of kist achter de bedoelde last eveneens ongewild opgetild wordt. Hierdoor wordt de belasting eveneens groter dan waarvoor het voertuig bedoeld is.

Ondanks dat de enkelvoudige last lichter is dan de capaciteit van de heftruck. Ook in deze situaties biedt een lastbewaking systeem een oplossing; de heftruck bestuurder ontvangt een signaal waardoor duidelijk wordt dat deze meer dan een last oppakt en kan de oppakpositie veranderen. Een belangrijk neveneffect is een vermindering van de schades aan pallets, gaasboxen en andere verpakkingen welke zich achter de bedoelde last bevinden. Deze schades zouden anders in een later stadium de logistieke operatie vertragen en daarnaast rommel als losse klossen en houtsplinters veroorzaken.