Kemler-code-43  

Kemler code of gevaarsidentificatiecode zoals gebruikt in Het Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route’ (kortweg A.D.R.) waar het gaat om een stof die voldoet aan de omschrijving van een voor zelfontbranding vatbare (pyrofore) vaste stof 44 brandbare vaste stof, in gesmolten toestand bij verhoogde temperatuur.