Heftruck-camerasystemen

Indien er weinig of geen zicht is tijdens werkzaamheden doordat de last of de machinecontouren het zicht blokkeren dan bieden camerasystemen een oplossing.

Door plaatsing van een camera op het vorkenbord zijn de vorken goed te zien ook al is de mast reeds ver uitgeschoven. Hierdoor is goed waar te nemen of de vorken in de pallet schuiven en niet de pallet van de dwarsligger afgeduwd wordt. Ook schade aan dwarsliggers, waardoor het draagvermogen gevaarlijk verminderd wordt, kan voorkomen worden met goed zicht op hoogte. 

Tijdens het achterwaarts rijden en manoeuvreren van heftrucks of andere voertuigen is het zicht naar achter eveneens beperkt, de meeste chauffeurs kijken over de rechter schouder naar achter waardoor de zone linksachter de chauffeur een blinde hoek wordt. Een camera midden achter op de heftruck of voertuig geeft een volledig beeld van wat zich achter de machine afspeelt. Dit verschaft de bestuurder overzicht en rust wat de uitvoering ten goede komt.

Bekijk hier onze producten voor complete camera-systemen

Kleurenmonitoren van de camerasystemen
Monitoren kunnen een of meerdere camerabeelden tegelijkertijd tonen, hetgeen betekent dat het beeld gehalveerd wordt. Het is aan te raden om het achteruitrijdsignaal te gebruiken als inschakelingsignaal voor de achteruitrijdcamera. Dus wanneer men vooruit rijdt dan ziet de chauffeur een volledig beeld van de vorken bij het oppakken van de last en bij het achteruitrijden automatisch een volledig beeld van hetgeen zich achter het voertuig bevindt. Door de achteruitrijdcamera in spiegelbeeld te schakelen voorkomt dat de bestuurder tegen zijn ‘natuur’ in manoeuvreert.

Gebruiksgemak van de monitoren
De monitoren worden gemonteerd in de cabine of binnen de bestuurdersbescherming waarbij deze soms blootgesteld worden aan de weersinvloeden. Vandaar dat de monitoren volledig waterdicht zijn uitgevoerd zodat stof, water en condens geen invloed hebben op de werking. Ook reiniging van het voertuig met hogedruk is hierdoor mogelijk zonder het systeem aanvullend te hoeven beschermen. De camera’s worden vrijwel altijd gemonteerd op posities waarbij vocht aanwezig is, de camera’s zijn voorzien van een intern verwarmingselement zodat condens ook bij de camera’s geen invloed heeft. Eveneens de camera’s zijn bestand tegen het spuitwater van reiniging.

Bekijk hier onze producten voor complete camera-systemen

Bediening van camerasysteem
Bij zware inzetten of koude omgevingen waarbij chauffeurs handschoenen dragen geven kleine bedieningsknoppen veelal problemen. Het afnemen van handschoenen wordt als lastig ervaren, de monitors zijn utgerust met grote touch-screen knoppen welke te bedienen zijn met werkhandschoenen.  

Draadloos camerasysteem voor heftrucks
Bij voertuigen met hoge hefhoogtes worden hefmasten verdeeld in meerdere secties om de doorrijdhoogte te beperken; een duplo mast is verdeeld in twee delen, een triplo mast in drie delen en een quatro mast zelfs in vier delen. Door deze mastdelen is het zicht door de mast veelal beperkter naarmate het aantal toeneemt hetgeen de inzet van een camera nog belangrijker maakt. Omdat de camera voeding nodig heeft en tevens een signaal moet geven richting de monitor zal er een verbinding moeten worden gelegd tussen deze twee componenten. De kabel die de camera met de monitor verbindt zal door de mast heen ‘gevlochten;  moeten worden of via een kabelhaspel geleid moeten worden. Beide opties vragen een vrij lange opbouwtijd en zijn gevoelig voor beschadigingen.

Door de camera op het vorkenbord uit te rusten met een industriële zender met een snelle dataverwerking gecombineerd met een herlaadbare accu kan de verbinding draadloos gelegd worden. Het camerasignaal wordt slechts na een identificatiekoppeling weergegeven op de monitor zodat bij meerdere voertuigen men elkaar camerabeelden zou kunnen opvangen. Het opladen van de gesloten accu kan bij elk willekeurig stopcontact en voor ploegendiensten zijn wisselaccu’s leverbaar.

Bekijk hier onze producten voor complete camera-systemen voor heftrucks