HAZOP

In de industrie gebruikt men risicobeoordelings- en managementtechnieken om ongevallen te verminderen door preventie en de ongeval kans te reduceren of zelfs te elimineren.  HAZOP is een afkorting voor  Hazard and Operability Study.

HAZOP is een gestructureerd en systematisch onderzoek van een gepland of bestaand proces of werkmethode welke als taak heeft het  in kaart brengen en evalueren van (deel)processen die risico's kunnen bevatten voor personeel, omgeving of schade aan apparatuur.  

In een HAZOP onderzoek worden de deelnemers gestimuleerd om in de huidige werkmethoden en stappen potentiële gevaren te identificeren die kunnen ontstaan door (on) bewuste fouten met bediening of miscommunicatie onderling. Met de uitkomsten kunnen werkinstructies verbeterd worden, bedieningswijzen en communicatie aangepast zodat de geïdentificeerde gevaren voorkomen worden.
 
De teamsamenstelling is idealiter een mix van ervaring en een frisse blik waarbij gezond verstand en ruimte voor discussie noodzakelijk zijn.