Gamma presse controlebox type: GP03-GP03/S2

Algemene eigenschappen
- Is een elektronisch noodstop voor de controle van schakelmatten met strookcontacten.
- De geschematiseerde schakeling is een geheel van NO contacten die in serie en in parallel geschakeld zijn en die contact geven door een belasting op de mat.
- Bij het maken van deze belasting zal het outputcontact aan de controlbox direct verbroken worden.

Werkingsprincipe:
Zie schema om te vereenvoudigen laten wij de schakelmat beschouwen als een enkel NO contact welke sluit bij druk op de mat. Dit extern contact is getoond in het schema als mat
en is getekend tussen terminals A/C en B/C1.
De klemmen A/C en B/C1 dienen om de verbindingen en een eventuele kabelbreuk te controleren.
De klemmen Te en Te1 deint als uitwendige testcommando en is identisch aan een bediening op de schakelmat.

Twee bedieningstoestanden
Er zijn twee bedieningstoestanden:
1/ de veiligheidsmat is niet bediend
deze normaalconditie geeft een doorlopende sluiting van A/C en B/C1 en een NO toestand
van de contacten A/B en C/C1 ( weerstand groter dan 2000 Ohm ).

2/ de veiligheidsmat is bediend
in deze conditie is de weerstand tussen de contacten A/B en C/C1 lager dan 2000 Ohm. (gesloten), hierdoor komt het NC uitputcontact bij de controlbox direct open.

Indien de bediende toestand van de mat de weerstand tussen A/B en C/C1 niet lager komt dan 200 Ohm zal de output bij de controlbox open blijven.

Om het systeem te resetten: doe een correcte schakeling of zet de voeding Af en Op.

Test cyclus
Hiervoor worden de klemmen Te en Tel voorzien van een extern NO spanningsloos schakelcontact.

Automatische reset cyclus
Hiervoor moet een brug gelegd zijn tussen de klemmen Re eb Rm.
Om terug naar zijn oorspronkelijke toestand te komen duurt het 25 msec na de mat onbelast is geworden.

Manuele reset cyclus
In geval een manuele reset nodig is moet een NO drukknop of een NO contact voorzien worden tussen de klemmen RM en RE.
Indien de mat onbelast wordt zal de oorspronkelijke toestand ingenomen worden na 25 msec.

Feedback systeem van externe relais
In het resetschema is het mogelijk de toestand van uitwendige relais te controleren door hun hulpcontacten in serie te schakelen op klem Re.