Elospeed

Elokon "Elospeed"

Speedzoning systemen staan in voor de veiligheid van zowel chauffeur als voetganger. De snelheid van de heftruck wordt afgestemd op de omgeving.

Met deze veiligheidssystemen voorkomt u niet alleen ongelukken met personen maar ook schades aan gebouwen en voertuigen. Zo bent u dus niet alleen geruster in de veiligheid van uw personeel en bezoekers maar voorkomt u ook door aanrijdingen hoge reparatiekosten aan voertuigen en gebouwen.

Bent u op zoek naar Elospeed dynamische snelheidsbegrenzing op heftrucks en magazijnvoertuigen?

Voertuigen die binnen rijden met een hoge snelheid in krappe gangpaden hebben een grotere kans op schade of aanrijdingen dan op laaddocks of buitenterreinen waar vaak meer overzicht is. Een mogelijkheid is om de snelheid zowel binnen- als buiten volledig te limiteren maar deze veiligheidsoplossing gaat evenredig te koste van de productiviteit. Het elospeed biedt met dynamische snelheidsbegrenzing hiervoor de oplossing. Ook wel In- en outdoor, V max, snelheidsregeling, snelheidreductie dynamische snelheidbegrenzing systeem of snelheidbegrenzingssysteem genoemd.

Met het aanpassen van de snelheid van de heftruck aan de omgeving heeft de chauffeur en de omgeving meer tijd om te reageren op onverwachte situaties.
 
Werking
Door herkenning van de hoogte van de omgeving is door het elospeed bekend waar heftruck of ander voertuig binnen of buiten rijdt, dit noemt men ook wel SpeedZones. Automatisch wordt de vooraf ingestelde snelheidslimiet aan deze Speedzones aangepast waar de chauffeur hier niet omheen kan. Doordat het elospeed op heftruck of ander voertuig wordt gebouwd en stand-alone functioneert, hoeven geen sensoren in en rond gebouwen gemonteerd te worden.
 
De sensor van de elospeed bewaakt het gebied boven heftruck of ander voertuig. Zolang de sensor geen structuur detecteert, zal de uitgang van de regelaar gesloten worden waardoor de hogere snelheid V2 ingeschakeld wordt (na integratie van de rijregeling). Het elospeed dynamische snelheidsysteem monitort en herkent structuren ( bijvoorbeeld het dak van een magazijn ) boven de vorkheftruck tot een afstand van 24 meter boven de positie van de sensor.
Het dak detector sensor zendt een verticale radarpuls in de vorm van een wolk boven heftruck of ander voertuig .

Na detectie van een gebouwstructuur of dak, wordt een schakeluitgang geopend waardoor de lagere basissnelheid V1 weer ingeschakeld wordt (na integratie van de rijregeling).

Sabotage vriendelijk
De  schakelwijze in voorstaande tekst beloont het niet-saboteren, immers bij sabotage kan men buiten ook alleen met de lagere V1 snelheid rijden.  Dat geldt eveneens voor het afdekken van de sensor. Doordat het elospeed dynamische snelheidsysteem geen aanpassingen vraagt aan gebouwen wordt bespaard op de aanleggen van voedingen en overige gebouwgebonden aanpassingen. Daarnaast loont het voor een chauffeur niet om een uitgang te gebruiken als ingang om alsnog de hogere snelheid in een magazijn of hal te kunnen rijden.

Het Elospeed dynamische snelheidsysteem besturingseenheid bevat een waarschuwingslampje ( LED), die aangeeft of het dakdetector uitgang ingeschakeld is.

LED AAN betekent dat het elospeed dynamische snelheidsysteem een structuur als een dak detecteert en dat de uitgang wordt ingeschakeld.

Het elospeed dynamische snelheidsysteem is beschikbaar met een detectiebereik van 2 tot 24 meter. De sensor moet op het hoogste punt worden aangebracht van de vaste mast of het beschermende cabine.

Het sensorbereik en de gevoeligheid kunnen worden aangepast naar de specifieke omgevingsomstandigheden en gewenste veldbreedte. Deze aanpassingen kunnen worden uitgevoerd zonder tussenkomst van een PC via DIP schakelaars in de sensor behuizing. De gestabiliseerde voeding, 12V of 24V moet worden verstrekt door de heftruck of het voertuig. Het is te adviseren om het geheel af te zekeren om het ELOspeed dynamische snelheidsysteem te beschermen tegen spanningspieken.

Toepassingen
* Dynamische snelheidsbegrenzing voor heftrucks
* Dynamische snelheidsbegrenzing voor magazijnvoertuigen
 
Kenmerken

* Optische herkenning waar heftruck of ander voertuig binnen of buiten rijdt
* Automatische maximumsnelheid binnen- en buitengebied
* Automatische aanpassing maximumsnelheid bij naar binnen en buiten rijden
* Uitbreidbaar met automatische hefhoogte limitering van de hefmast
* Geen aanpassing omgeving nodig

Elospeed dynamische snelheidsbegrenzing op heftrucks en magazijnvoertuigen