ELOSign Veiligheid pictogrammen

Om te voldoen aan de veiligheid gerelateerde eisen uit de norm (DIN 15185-2), dienen smalle gangen ingangen voorzien te zijn van verkeersborden welke waarschuwt voor toegang door VNA trucks en voetgangers die de toegang verbiedt. Laadstations dienen op hun beurt voorzien te zijn van pictogrammen om het mogelijk explosiegevaar aan te duiden en open vuur te verbieden.  
 
Klik hier voor Veiligheid pictogrammen voor magazijn toepassingen
 
Vluchtwegen en nooduitgangen moeten ook worden voorzien van aanduidingen en symbolen als dan niet reflecterend of verlicht . In het ELOsign programma zijn alle verkeersborden in verschillende grootte in zowel metaal als stickervarianten. Individu
tekenen kunnen snel worden geproduceerd