eloprotect smallegangen personenbeveiligingsysteem

Om botsingen en aanrijdingen tussen personen en/of voertuigen met combitrucks en hoogheffende orderpickers in gangpaden te voorkomen biedt het personen detectiebeveiliging  systeem de oplossing.
 
Eigenschappen:
- Gecertificeerd veiligheidsysteem voor smallegangentrucks
- Scanvelden zijn instelbaar op bedrijfsspecifieke magazijnsituatie
- Aanvullende functiemodules voor optimalisering inzet
- Toepasbaar op elke smallegangen en VNA truck
 
Toepassingsgebieden van ELOProtect smallegangen aanrijdbeveiligingssysteem
Het persoonlijke veiligheid systeem ELOprotect smallegangen personenbeveiligingssysteem is een automatisch werkende beveiliging. Het dient voor de bescherming van voetgangers bij het gebruik van magazijnvoertuigen in smallegangen (gangpaden, waar de afstand tussen de stellingen en de truck minder dan 50 cm bedraagt).
 
Arbeidsvoorschriften schrijven voor dat gangpaden voldoende breed zijn, zodat mensen en voertuigen elkaar veilig en met gemak kunnen passeren. Aangezien smalle gangen niet aan deze voorschriften voldoen moet er iets worden gedaan om het risico van ongevallen tussen voetgangers en magazijnvoertuigen te beperken. Het ELOprotect personen aanrijdbeveiligingssysteem voor combitrucks is een gecertificeerde veiligheidsoplossing en specifiek bestemd om de vereiste veiligheid te waarborgen en zo aan de eisen van de arbeidsvoorschriften te voldoen.
 
Bent u op zoek naar een smallegangen persoonsbeveiliging?
 
Het ELOprotect smallegangen personenbeveiligingssysteem is gemonteerd op de smallegangentruck en bewaakt de zone binnen het gangpad. Bij detectie van personen of obstakels in het gangpad wordt het voertuig automatisch afgeremd tot stilstand en deze gevaarlijke situatie wordt daarnaast optisch en akoestisch aan de chauffeur kenbaar gemaakt.
 
In sommige toepassingen kan het ELOprotect  beveiligingssysteem dienen als bescherming in opslagplaatsen waarin personen en VNA-trucks gelijktijdig werken naast de werkzaamheden in de smallegang. Dit soort magazijnwerkzaamheden wordt aangeduid als "Time staggered operation".
 
Ook gelijktijdig verkeer van VNA-trucks en personen in smalle gangpaden kan worden gewaarborgd door het ELOprotect personenbeveiligingssysteem. Dit soort magazijnwerkzaamheden wordt aangeduid als "Mixed mode operation". Aan de vereisten voor de waarborging van de veiligheid voor de "Mixed mode operation" wordt voldaan indien de module  "Mixed operation" aanvullend wordt geinstalleerd.
 
Onderdelen van het smallegangen personenbeveiligingssysteem
In de minimale configuratie bestaat het ELOprotect smallegangen aanrijdbeveiligingssysteem uit verwerkingselektronica (in het normale geval geïntegreerd in de motorruimte), een laserscanner aan de lastzijde, een laserscanner aan de aandrijfzijde en een weergave en bedieningsmodule.
 
Verschillende andere modules (externe weergave en bediening box, doorgang detectie, detectie van het eindgebied van het gangpad, herkenning van rijrichting en snelheid, herkennen van de positie van  de cabine en de draadloze overdracht en de controle van de aandrijffunctie in de cabine) waarborgen een veilige toepassing op elk type VNA-truck. De diverse opslag en orderpickmethoden kunnen door deze modules aan de klantenwensen aangepast worden.
 
Het veiligheidssysteem kan op zowel nieuwe als bestaande combitrucks toegepast worden.
 
Gevarenidentificatie van het smallegangen personenbeveiligingssysteem
Personen en objecten worden geïdentificeerd met behulp van veiligheid laserscanners. Deze werken op het principe van reflex-licht-tijdmeting. De afstand tot het te detecteren voorwerp kan worden berekend door het tijdsverschil tussen de emissie van een lichtpuls en de ontvangst van de lichtimpulsen die wordt gereflecteerd op het object. Het is vergelijkbaar met radarapparatuur: de omgeving wordt gemeten. Indien de verzamelde gegevens blijkt dat er een gevaar in het te bewaken gebied aanwezig is, wordt het voertuig automatisch afgeremd.
 
Werking van de ELOprotect basismodule
Buiten de smalle gangen is de ELOprotect personenbeveiligingssysteem in een gedeactiveerde modus. De identificatie van personen (of voorwerpen) vindt niet plaats op de combi-truck.
Bij het rijden in het gangpad wordt de ELOprotect automatisch geactiveerd en wordt er in de gevarenzone toezicht gehouden in de rijrichting. Bij stilstand van het voertuig wordt gedetecteerd in beide richtingen om naderende personen en voertuigen aan beide zijden te detecteren.
 
Indien het smallegangen aanrijdbeveiligingssysteem een persoon identificeert in het gangpad dan zal automatisch de snelheid van de truck in de eerste plaats teruggebracht worden tot kruipsnelheid (2,5 km/h). Indien de Als het voertuig nog dichter bij de persoon komt dan wordt de smallegangen truck of VNA truck automatisch afgeremd tot volledige stilstand.
 
Reset van een geweken gevaar
Zodra de bestuurder er zeker van is dat er geen gevaar meer dreigt, kan het alarm worden gereset door het indrukken van de Control-toets (bewuste erkenning van een geweken gevaar) en het werk met de VNA-truck kan worden hervat.
 
Als de VNA-truck het gangpad verlaat, wordt het ELOprotect smallegangen personenbeveiliging-systeem  automatisch uitgeschakeld, ook is het mogelijk om het ELOprotect smallegangen personenbeveiligingssysteem handmatige uit te schakelen, dit is een speciale functie. In het gangpad kan de ELOprotect handmatig worden uitgeschakeld door het indrukken van de Control-toets gedurende vijf seconden. Deze functie zorg dat een gedetecteerde muur of object aan het einde van het gangpad kan worden uitgezonderd van detectie. Ook verloren lading kan leriden tot een ongewenste detectie en er kan manueel voorkomen worden dat dit leidt tot een alarm.
 
Als het ELOprotect systeem handmatig wordt uitgeschakeld dan zal de snelheid continu verlaagd worden tot kruipsnelheid.  Door de controle-toets nogmaals te drukken, kan deze overbrugging worden gestopt (handmatige activering). De snelheidsvermindering wordt zodanig onmiddellijk opgeheven.
 
Certificering van het  personen beveiligingssysteem
De persoonlijke veiligheidssysteem ELOprotect voldoet aan de geldende EU-richtlijnen en spoecifiek aan de veiligheidsnorm EN ISO 13849-1. Het ELOprotect is eveneens conform bijlage IV van de Machinerichtlijn.

Montage en opbouw
Jarenlang heeft ELOKON samengewerkt met de leidende producenten van smallegangen en VNA trucks zodat er in de meeste gevallen het voertuig voorbereid is op de integratie van het ELOprotect systeem. Daarbij wordt gegarandeerd dat dit persoonlijke beschermingssysteem optimaal voor de VNAtruck ingezet kan worden. .
 
Als het niet mogelijk is om een voorbereiding voor een smallegangen personenbeveiligingssysteem aan te schaffen of deze is in geheel niet leverbaar dan is het toch mogelijk om het ELOprotect toe te passen op het voertuig. De montage en inbedrijfstelling van het ELOprotect systeem wordt altijd uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel.
 
Service
Ook na de montage blijven onze technici  betrokken bij uw systeem voor de gehele looptijd. Onderhoud, periodieke keuringen volgens de eisen van de regelgevende instantie, reparaties, conversies voor nieuwe VNA-trucks alemaal door een firma. Dit garandeert een optimale inzet van uw personenbeschermingsysteem  en de vereiste ondersteuning.
 
Modulaire uitbreidingen en opties
De beschreven basismodule kan worden aangevuld, op verzoek van de klant voor een optimale inzet, door optionele modulaire modules. Ofwel voor het realiseren van aanvullende functionaliteit of ook voor een eenvoudigere bediening. De volgende opties zijn beschikbaar:
 
Kruipende snelheid bedekte laserscanner (KR):
Door deze module wordt de snelheid automatisch gereduceerd tot kruipende snelheid bij het rijden in de richting van de lading met de vorken of de cabine net boven de grond. De functie  "handmatig overbruggen" van het ELOprotect systeem is niet meer nodig bij de keuze voor deze module.
 
Procedure van X cm bij bedekte laserscanner (BV):
Deze module is beschikbaar als alternatief voor de "kruipende snelheid bedekt laserscanner KR". Het verschilt in die zin, dat de afstand die met kruipende snelheid is bedekt beperk is.
 
Comfort activeren en deactiveren (KAD):
Met deze module wordt de activering en deactivering van de ELOprotect systeem uitgevoerd op zodanige wijze dat noch kruisend verkeer op de voorgrond noch eventuele wanden aan het einde van het gangpad leiden tot een alarm.
 
Einde gangpad veiligheid (GES):
Door deze extra module, wordt de snelheid van de VNA-truck automatisch teruggebracht tot maximaal 2,5 km / h bij het verlaten van de smallegang en bij het oversteken van dwarsliggende gangpaden.
 
STOP aan het einde van het gangpad (STOP):
Door deze module wordt de VNA-truck automatisch afgeremd tot stilstand vóór het bereiken van de muur aan het einde van het gangpad of voor het verlaten van het gangpad. Na het afremmen is de verdere modus afhankelijk van het gekozen type STOP: absolute STOP, bevestigde STOP, tijdelijke STOP.

Gecombineerde inzet (MIXED)
Door het gebruik van deze extra module, maakt het ELOprotect smallegangen personenbeveiligingssysteem het "gelijktijdig verblijf van personen en VNA-truck in een smalle gang" mogelijk .Voetgangers en voertuigen kunnen dan gelijktijdig in een smalle gangpad werken.
De optie Mixed vraagt speciale eisen om het risico op ongelukken te beperken. Deze betreffen onder meer de eigenschappen van de stellingen en het voertuig.
 
Bij combitrucks en hoogheffende orderpickers heeft de bestuurder weinig zicht op het overige verkeer in het gangpad. Dit systeem is uitbreidbaar met een camera systeem aan voor en/of achterzijde.
 
Technische gegevens
Bedrijfstemperatuur 0 ... +50 oC (Optioneel: -32 ° C beschikbaar – diep vrieshuis toepassing)
Veiligheid certificering  PL d volgens EN 13849-1, SIL2 volgens EN 61508
Resolutie 70 mm
Laserclassificatie 1
Minimum reflectie 1,8% diffuse
Bereik van de veiligheid van de detectie 7 m
Bereik van het veld waarschuwing ong. 15 m