ECE 69-01 

Deze richtlijn stelt eisen aan de te voeren markeringsborden op voertuigen bestemd voor de agrarische markt. De borden zoals deze in de richtlijn ECE 69-01 worden beschreven zijn voorzien van rood fluorescerend folie als mede een rode rand van klasse 2 folie; Richtlijn 69-02 geeft hiervoor twee mogelijkheden. Enerzijds kan er gekozen worden voor een combinatie van zowel reflecterende als fluorescerend materiaal (RF), anderzijds bestaat de mogelijkheid om een geheel reflecterend paneel te gebruiken voor de markering van veelal landbouwvoertuigen.