CE markeringen en RI&E

Sinds 1992 is het verplicht dat alle producten, waaronder aangedreven machines, CE gemarkeerd zijn. Deze verplichting vloeit voort uit Machinerichtlijn (die ook wel CE-markerings richtlijn genoemd wordt in de volksmond)

De huidige Machinerichtlijn is de 2006/42/EG.

CE-markering bevat de letters CE en de markering is puur een aanduiding dat zichtbaar moet zijn dat het product CE bevat. Dus simpel gezegd: Europese conformiteit doordat voldaan is aan de gezamenlijke Europese regelgeving die hiervoor van toepassing is.

CE-markering bij bestaande machines

Indien machines gebouwd zijn voor 1992, het jaartal waarop CE markering verplicht gesteld werd door de opname van teksten in de wetten van de landen in de Europese Unie, dan zijn deze machines niet CE-gemarkeerd. Het ontbreken van CE markering op deze machines wil niet zeggen dat deze machines slecht zijn of niet veilig. Er is slechts geen verklaring afgegeven dat de betreffende machine voldoen aan de gestelde eisen.

Er dient wel aangetoond te kunnen worden dat de machine veilig is. De bewijslast hiervoor ligt meestal in de CE-markering waar diverse documenten ten grondslag liggen waarmee aangetoond kan worden dat de machine veilig is en voldoet aan de Europese richtlijnen en normen (en daarmee de wetten). Daar deze CE markering ontbreekt is de bewijslast veelal summier, het is dan ook aan te raden om het CE markeringstraject te volgen en te doorlopen.

Inrato en een CE-markeringstraject

Inrato kan u ondersteunen bij een CE-markeringstraject. Het traject voor nieuwe machines bestaat uit een CE-scan, Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), Technisch Dossier(TD), Gebruikershandleiding en de Conformiteitverklaring.

Onze kracht ligt in het vinden van een de combinatie van juiste balans tussen productiviteit, veiligheid en acceptatie. Door de gevaren uit het Risico Reductie Plan zodanig aan te pakken dat operators hun werkzaamheden ook met beveiligingen kunnen uitvoeren schept acceptatie. Door deze acceptatie wordt sabotage en/of omzeiling van beveiligingen voorkomen waardoor de veiligheid toeneemt.

Door onze jarenlange ervaring in machineveiligheid en praktische aanpak kunnen wij ook u helpen om uw machines aan de huidige wetgeving te laten voldoen.

Op zoek naar advies bij een RI&E?

Inrato levert niet alleen producten, we leveren op maat gesneden totaaloplossingen. We adviseren u graag over de best mogelijke veiligheidsoplossing voor uw specifieke situatie.

Geen enkele situatie is hetzelfde. Inrato bekijkt per geval wat er nodig is om de veiligheid te verhogen. Met een praktijkgerichte kijk vinden wij samen met u oplossingen die veilig, productief en haalbaar zijn en voldoen aan de geldende richtlijnen en normen.

Deze aanpak gecombineerd met onze jarenlange ervaring in veiligheid en onze praktische visie op machineveiligheid geeft ons een uniek onderscheidend vermogen. Wij gaan niet voor een oplossing die simpelweg voldoet, wij gaan voor de best mogelijke oplossing voor uw situatie.

Inrato kan u ondersteunen bij een CE-markeringstraject. Het traject voor nieuwe machines bestaat uit een CE-scan, Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), Technisch Dossier(TD), Gebruikershandleiding en de Conformiteitverklaring. 

Onze kracht ligt in het vinden van een de combinatie van juiste balans tussen productiviteit, veiligheid en acceptatie. Door de gevaren uit het Risico Reductie Plan zodanig aan te pakken dat operators hun werkzaamheden ook met beveiligingen kunnen uitvoeren schept acceptatie. Door deze acceptatie wordt sabotage en/of omzeiling van beveiligingen voorkomen waardoor de veiligheid toeneemt.
Door onze jarenlange ervaring  in machineveiligheid en praktische aanpak kunnen wij ook u helpen om uw machines aan de huidige wetgeving te laten voldoen.

Op zoek naar advies bij een RI&E?