Arbowet en Arbobesluit

Arbowet en Arbobesluit, nationale wetten voor veilig- en gezond werken

Arbowet

  • De Arbowet vormt de basis van de Arbowetgeving. Hierin staan de algemene bepaling die gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht (dus ook bij verenigingen en stichtingen). De Arbowet is een kaderwet. Dat betekent dat er geen concrete regels in staan. Die regels en eisen zijn verder uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling. Op de website van de overheid is de volledige tekst van de Arbowet te vinden.
Arbobesluit
  • Het arbobesluit is een nadere uitwerking van de Arbowet. Hierin staan de regels waar zowel werkgever als werknemer zich aan moeten houden om arbeidsrisico’s tegen te gaan. Deze regels zijn verplicht.
  • In het Arbobesluit zijn de minimumvoorschriften van de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen opgenomen. Alle arbeidsmiddelen dienen aan de besluit te voldoen.
  • Hoofdstuk 7 (art 7.2, 7.3) van het Arbobesluit gaat over de voorschriften waaraan moet worden voldaan bij aanschaf en ter beschikkingsstelling van arbeidsmiddelen aan werknemers. Ook zijn er voorschriften in opgenomen hoe gevaar beperkt dient te worden bij gebruik en het onderhoud van de arbeidsmiddelen ( Artikelen 7.4, 7.18, 7.18A, 7,20 en 7.29)
Er staan ook afwijkende en aanvullende regels in voor een aantal sectoren en categorieen werknemers. Op de website van de overheid is de volledige tekst van het Arbobesluit te vinden.