anti-sabotage of omzeiling veiligheidscomponenten

EN ISO 14119:2013
Ook welke de anti-sabotage of omzeiling veiligheidscomponenten norm genoemd. In deze norm wordt beschreven dat veiligheidscomponenten mogen niet overbrugd, weggedraaid, verwijderd of op een andere manier buiten werking gesteld worden. Neem hiervoor met name de maatregelen voor het verminderen van de omzeilingsmogelijkheden van veiligheidscomponenten.