actieve operator gevarenzone beveiligingssysteem

Actieve operator gevarenzone beveiligingssysteem

Het ProZone gevarenzone beveiligingssysteem is in plaats van een transponder systeem maar een badge beveiligingsysteem dat veilige werkplekken in en rondom gevaarlijke (machine)zones creert.
Verschillen tussen passieve transponder systemen en actieve badgesystemen

a)    Transponder systemen met passieve tags
Transponder systemen werken met een actieve zender op de machine en een passief deel, vaak
een tag of pasje genoemd. Dit passieve deel van de transponder is altijd in een ‘slaapmodus’ om zodoendede batterij, vaak een enkele knoopcel, te sparen. De zender op de machine ‘schud’ de transponder tagwakker als de tag in het gebied van de zender komt, de transponder tag reageert vervolgens zelfnadat deze ‘wakker’ is geworden door zelf een signaal met kort bereik uit te sturen
richting de antenne. De antenne vertaalt het signaal dan met een machine noodstop. De
communicatie van de tag is gebaseerd op eenrichtingverkeer.

De procedure van het
wakker schudden en reageren door de passieve transponder tag vraag een langere responsetijd danbij een actief tweerichtingsverkeer systeem.

Doordat passieve transponder systemen niet beschikken over interne controlefuncties welke de
correcte werking en de batterijcapaciteit bewaken, werken tag systemen altijd met controlekasten waarmee als momentopname de correcte werking en de batterijcapaciteit gecontroleerd kan worden. Er moet dus altijd door de operator een controle worden uitgevoerd. (niet fail-safe).

Door het passieve karakter en het minimale zendbereik en batterijcapaciteit zijn transponder tags klein uitgevoerd en kunnen worden ondergebracht in horlogebehuizingen of creditcardachtige pasjes. Vanwege de beperkte batterijcapaciteit is het noodzakelijk om periodiek de gehele tag op te sturen naar de fabriek zodat deze de batterij kan vervangen of de tag te vervangen voor een geheel nieuw exemplaar.

b)    Magnetisch veldsysteem met actieve badges
Het magnetische veld systeem werkt met eveneens met een actieve zender/ontvanger op
de machine maar aangevuld met een actieve functie van de zender/ontvanger badge De communicatie tussen de actieve badge en de antenne is gebaseerd op tweerichtingsverkeer; de badge en antenne zenden en ontvangen beiden binnen de
ingestelde zone. Rondom de antenne wordt een 360 graden magnetisch veld gecreëerd
en rondom de actieve badge wordt eveneens een 360 graden magnetisch veld gecreëerd,
beide velden worden ingesteld volgens de bepaalde gevarenzone.

Zodra beide velden elkaar overlappen, dus wanneer de actieve badge in het ingestelde antenneveld komt, dan ontvangt de antenne het signaal vanuit de actieve badge en detecteert dat er een badge aanwezig is in de zone met als resultaat een machine noodstop.

Om de actieve eigenschappen van de operatorbadge te garanderen is deze voorzien van een oplaadbare accu. De actieve badge bevat een automatische zelftest, een manuele zelftest
functie, accucapaciteit bewaking en waarschuwingssignalering bij laag accuniveau.


Veiligheid balenpers
Met dit gecertificeerde ProZone systeem is dan ook geen sprake van puur een detectie systeem voor een balenpers maar een gecertificeerd veiligheidssysteem. Het verschil zit in de faalkans; veiligheidssystemen zijn zodanig ontworpen dat bij een storing of fout de veiligheidsfunctie gewaarborgd blijft. Dit geeft een veilig gevoel en zekerheid zodat een calamiteit met bijvoorbeeld een balenpers voorkomen wordt.

Beveiligingssysteem opvoerband
Veilig en eenvoudig, dat zijn de kernwoorden voor het Proxipi ProZone gevarenzone beveiligingssysteem. Veiligheid balenpers met maximale vrijheid en zonder concessies. Het is bijvoorbeeld vrij van SIM-kaarten, aanmeldprocedures en doordoor vooral gebruiksvriendelijk; Bovendien is het toepasbaar op elk type machine zoals opvoerbanden, balenpersen, shredders, brekers en sorteerinstallaties.

Door de inzet van het systeem wordt niet alleen de veiligheid op de werkplek verhoogd, maar worden de bedrijfsprocessen ook minder vaak verstoord. Dankzij het Proxipi systeem is er veel minder stagnatie op de machinelijnen, omdat er nog voordat het misgaat wordt ingegrepen. Dat komt de productie en de betrouwbaarheid van levering ten goede.
Kenmerken actieve operator gevarenzone beveiligingssysteem

* Systeem is altijd ingeschakeld
* Korte responstijd bij calamiteit
* Oplaadbare badges i.p.v. transponders met knoopcel
* Vrij van aanmeldprocedures
* Toepasbaar op elke merk machine

Klik hier voor onze producten op het gebied van gevarenzone beveiligingssysteem