actief beveiligingssysteem voor persoonsdetectie in recyclage

De oud papierverwerkers investeren actief in de veiligheid op de werkvloer, onder andere in opvoerbandbeveiligingen in balenpersen.

AfvaI- en Recyclagebranche
De laatste jaren is de aandacht die door brancheorganisatie FNOI (Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie) aan veiligheid op de werkplek wordt besteed toegenomen. En niet zonder reden als je kijkt naar de rapportage van eerder onderzoek door de Arbeidsinspectie. De arbeidsrisico's zijn hoog en het letsel bij een ongeval ernstig tot dodelijk. Is. Investeren in preventie is dus nodig. Bovendien rendeert het ook.

Veiligheidsnorm en EG Type verklaring veiligheidssysteem
Opvoerbanden moeten volgens de Europese norm (NBN) EN 16252 : 2013 Machines voor het verdichten van afvalstoffen of recycleerbare fracties - Horizontale balenpersen – Veiligheidseisen’ voorzien te zijn van een gecertificeerd elektronisch beveiligingssysteem dat personen detecteert op de opvoerband zodat de machine automatisch stopt middels een noodstop.

Bij familiebedrijf De Bruin Recycling  werd onlangs de 75ste ProZone opvoerbandbeveiliging geïnstalleerd. Dit veiligheidssysteem voldoet aan de in de relevante normen gestelde eisen en beschikt over een EG Type-verklaring van een keuringsinstantie.

Het systeem maakt gebruik van een gecodeerd magnetisch veld. Dit wordt gecreëerd rondom de gevaarlijke zone van de machine door plaatsing van een antenne. Het detectieveld dat door de antennes wordt opgewekt, overlapt de gevaarlijk zone van de machine. Medewerkers die met de machine werken en/of in de buurt van de gevaarlijke zone kunnen komen dragen een operatorbadge. Ook deze operatorbadge creëert met behulp van een magnetisch veld een zone rondom de persoon. Als het operatorveld contact maakt met het detectieveld van de machine volgt direct een noodstop. Want de persoon die de badge draagt komt dan te dichtbij de gevarenzone.

Klik hier voor meer informatie over actief beveiligingssysteem voor persoonsdetectie in recyclage

Actief beveiligingssysteem voor persoonsdetectie
Het ProZone-beveiligingssysteem werkt met een actieve zender/ontvanger op de machine. Maar ook de badge van de operator is een actieve zender/ontvanger. Belangrijk voordeel is dat hierdoor sprake is van tweerichtingsverkeer. Het is niet alleen het detectieveld rondom de gevarenzone dat signaleert dat een operator te dichtbij komt en de machine onmiddellijk wordt stopgezet. Ook de badge registreert dat contact wordt gemaakt met een detectieveld van de machine en waarschuwt de drager. De drager kan nu ook zelf direct reageren.

Bij systemen die werken met passieve tags of badges is dat niet het geval. Bij een dergelijk systeem registreert de zender op de machine dat een tag binnen bereik komt en zendt een signaal naar de tag De tag komt uit de rustmodus en reageert door een signaal richting zender te sturen. Heeft dit signaal de machine bereikt dan resulteert dit in een noodstop. Een dergelijk systeem met een passieve tag heeft meer tijd nodig om re reageren. Om de actieve werking van de badge van her Pro­ Zone-systeem te garanderen, is de badge uitgevoerd met bewaking van de accucapaciteit van de oplaadbare accu en een waarschuwingssignalering bij een laag accu-niveau. Het systeem kan overigens ook worden toegepast als aanrijdbeveiliging op vorkheftrucks.

White paper wet-en regelgeving
Via de website van Inrato International is de 'white paper' Beveiliging Opvoerbanden Balenpersmachines te downloaden met meer informatie rondom de regelgevingen gebruik van veiligheidssystemen in de Recyclage. Klik hier voor de Whitepaper.